Verzamelingen Vooruit

Verzamelingen Vooruit 2009-2012. Een projectenprogramma van het IISG

Op deze pagina's vindt u informatie en documentatie over het Verzamelingen Vooruit programma van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.  In het kader van dit programma worden diversen projecten in samenhang uitgevoerd met als doel de inrichting van een digitale infrastructuur voor de inname, ontsluiting, opslag, beheer, doorzoekbaarheid, presentatie en beschikbaarstelling van de collecties - analoog en digitaal. Het programma behelst de volgende projecten:

  • Inrichting van een verwerkingsproces voor gedigitaliseerd materiaal (bibliotheek, archief, beeld&geluid)
  • Trusted Digital Repository (TDR), een ge├»ntegreerde oplossing voor de opslag en langdurige toegankelijkheid van digitale collecties (born-digital en gedigitaliseerde verzamelingen).
  • Search IISG, een oplossing voor het ge├»ntegreerd zoeken in (deel-)collecties van het IISG en verwante collecties.
  • Mashup platform voor het cultureel erfgoed, een open source platform voor collectiepresentaties, gebaseerd op web2.0 technologie.
  • Thematisch ingerichte collectiepresentaties op basis van het Mashup platform (Migratiegeschiedenis Nederland, Vakbondserfoed van de oorlog en de Centrale collectie).
  • Metadata beheer stroomlijnen voor alle collectieinformatiesystemen van het IISG en in gebruikname van permanente identifiers.
  • Vervanging van het bibliotheeksysteem door een open source ILS.